نتایج 1 - 6 از 6 موارد پیدا شده

ممانعت کننده های رسوب و خوردگی بویلر

۲۴ خرداد, ۱۴۰۱ ۱۲:۳۸ ب.ظ

ممانعت کننده های رسوب و خوردگی کولینگ تاور

۲۴ خرداد, ۱۴۰۱ ۱۲:۴۰ ب.ظ

مواد افزودنی سیستمهای اسمز معکوس RO

۲۴ خرداد, ۱۴۰۱ ۱۲:۴۱ ب.ظ

بایوساید و بایودیسپرسانت

۲۴ خرداد, ۱۴۰۱ ۱۲:۴۲ ب.ظ

آنتی فوم (ضد کف)

۲۴ خرداد, ۱۴۰۱ ۱۲:۴۲ ب.ظ

نساجی و چرم

۲۶ آبان, ۱۴۰۱ ۱:۲۷ ب.ظ

محصول DYEFIX-704

این محصول تثبیت کننده پیگمنت های رنگ بر روی پارچه و چرم می باشد.

جایگزین مناسبی در این نوع فرایندها به جای...